June 07 2018

LOVĆEN OSIGURANJE AD JEDAN OD SPONZORA PREDSTOJEĆEG KAMPA!

Sa zadovoljstvom možemo da potvrdimo da je osiguravajuća kuća Lovćen Osiguranje AD, i ove sezone jedan od sponzora predstojećeg Internacionalnog Košarkaškog Kampa Kolašin 2018.

Prevashodno vodeći računa najviše o bezbjednosti djece, uspostavili smo saradnju sa najboljom osiguravajućom kućom koja se potrudila da sva djeca za vrijeme predstojećeg kampa, budu osigurana. Samim tim smo svim kamperima dali dodatnu sigurnost u slučaju bilo kakve povrede ili nezgode za vrijeme trajanja kampa.

Lovćen osiguranje je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, a po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je i vodeća osiguravajuća kuća na ovim prostorima.

Lovćen osiguranje je član Grupe Triglav,najveće finansijsko –osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi,  koja posluje u šest država i na sedam tržišta, na kojima zapošljava 5.400 ljudi.