Prijava Skills Academy

Individualni Košarkaški Kamp Kolašin 2019

340 EUR

Mini Hotel

240 EUR

Treninzi bez smještaja i hrane

Navedene iznose možete uplatiti:
1. na dolje navedeni račun prije početka kampa
2. na nekoliko rata do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!
3. kompletan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta

Hipotekarna banka AD Podgorica
520-5253-30

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na “Skills Academy” Individualni košarkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 7 dana uplatite avans od 150 eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.

Napomena: Nakon uplate, skeniranu ili slikanu uplatnicu poslati na e –mail adresu: skillsacademy12@gmail.com, ili na kontakt telefon 067/032-132!

 

Uplatom avansa od 150 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na “Skills Academy” Individualnom Košarkaškom Kampu Kolašin 2019! Uplata je obavezna!

Datum rođenja