Prijava za kamp 2019

Privatni Mini Hoteli – 240 eura

Treninzi bez smještaja i hrane – 130 eura

Osim plaćanja cjelokupnog iznosa nudimo i mogućnost plaćanja košarkaškog kampa u nekoliko rata do početka kampa.

Navedene iznose možete uplatiti:
1. na dolje navedeni račun prije početka kampa
2. na nekoliko rata do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!
3. kompletan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta
4. preko premium plus kartice Hipotekarne banke u 6 mjesecnih rata

Hipotekarna banka AD Podgorica
520-20045-80 Basket Kamp d.o.o

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na košarkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 10 dana uplatite avans od 100 eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.
Uplatom avansa od 100 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na Košarkaškom Kampu Kolašin 2019! Uplata je obavezna!

POPUNITE REGISTRACIONU FORMU

Datum rođenja

Termin smjene

Vrsta Smjestaja