Prijava za kamp 2021

LOVĆEN OSIGURANJE BASKET CAMP KOLAŠIN

Budi dio tima

Prijava za kamp

Poš­to­vani, na ovoj stranici se možete pri­jav­iti za VII Lovćen Osiguranje Basket Kamp Kolašin. Nave­deni iznos možete uplatiti:

1. na dolje nave­deni račun prije početka kampa

2. u ratama do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!

3. kom­ple­tan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

520-20045-80

BASKET KAMP D.O.O

PIB 03040208

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na košarkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 7 dana uplatite avans od 100 Eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.

Napomena: Nakon uplate, skeniranu ili slikanu uplatnicu poslati na e-mail adresu: basketbalcampkolasin@gmail.com ili na viber contact telefon 067/032-132!

CIJENA

Mini Hoteli: 250 eura

Bez smještaja i hrane: 130 eura

Uplatom avansa od 100 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na VII Lovćen Osiguranje Basket Kampu Kolašin 2021! Uplata je obavezna!

Datum rođenja

Termin smjene

Vrsta Smjestaja

PRE NEGO ŠTO POTVRDITE VAŠU PRIJAVU, PROČITAJTE PRAVILNIK KAMPA! PRIDRŽAVANJE PRAVILNIKA JE OBAVEZNO NA KAMPU, MOLIMO VAS DA OBAVEZNO PROČITATE PRAVILNIK!