July 07 2017

SPORTSKI PSIHOLOG NIKOLA MIJUŠKOVIĆ JE U I SMJENI IMAO PREDAVANJE NA TEMU “PIRAMIDA ŽIVOTNOG I SPORTSKOG USPJEHA”

Predavanje sportskog psihologa Nikole Mijuskovica na temu “Piramida životnog i sportskog uspjeha”, bilo je više nego zanimljivo sudeći po reakcijima naših polaznika.

Piramida životnog i sportskog uspjeha. Veliki broj sportista pokušava da spozna tajnu formulu uspjeha, iako je poznat citat da je do njega nemoguće doći liftom, već da se mora poći stepenicama. Ipak, psihološka nauka je vremenom identifikovala određeni broj faktora koji neminovno vode do uspjeha, baš kao što je ukazala na najčešće faktore koji se nalaze u korijenu sportskog neuspjeha. Ne treba smetnuti s uma da je sport savršeni uzorak života, samo što u njemu sve brže prolazi i kraće traje. Stoga, piramida uspjeha pokazuje smjernice kojima treba krenuti kako bi uspjeh prešao put od vjerovatnog ka realnom.

No automatic alt text available.