July 14 2017

SPORTSKI PSIHOLOG NIKOLA MIJUŠKOVIĆ JE IMAO PREDAVANJE NA TEMU “PSIHOLOGIJA SNAŽNOG UMA”

Sport je odavno prestao biti sporedna stvar u životnom sistemu vrijednosti. Naučni pristup sportu je uobičajena pojava i sve je manje tajni kako doći do uspjeha. Međutim, u sportu još uvijek postoji jedan mikrokosmos koji je relativno neistražen i koji će, čini se, dok god bude sporta, imati šta da kaže. Riječ je o ljudskom umu. Mjesto odakle sve počinje i gdje se sve završava. Mjesto koje određuje domet svakog od nas, izvorište naših snaga, ali i nedostataka. Proučavanjem ljudskog uma, otkrivanjem njegovih zakonitosti ali i težnjom da ga kontinuirano jačamo, bićemo u prilici da ostvarimo najvažniji sportski cilj, da postanemo najbolja verzija sebe.